Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

SkillsPas als Persoonlijk Skills Portfolio

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

SkillsPas als Persoonlijk Skills Portfolio

Συμμετοχή

Σχετικά

Steeds vaker hebben we het over skills in relatie tot werk of opleiding. Over welke skills hebben we het dan en hoe beschrijf je die? Een persoonlijkheidstest zegt wat over je persoonlijkheid en over mogelijke skills die bij je passen. Het geeft nog geen beeld over de mate waarin je die skills beheerst. Daarom maken we hier een begin om dit beter zichtbaar en meetbaar te maken. Dat sluit ook aan op de huidige ontwikkelingen voor het waarderen van skills als onderdeel van een landelijk inzetbaar Skills Paspoort.

Bij skills maken we vaak het onderscheid tussen "hard skills" en "soft skills". De hard skills zijn meestal vertegenwoordigd in je diploma's, maar hoe vaardig je bent in je soft skills wordt eigenlijk nergens benoemd.
Daarom maken we hier een begin voor een persoonlijk Skills Portfolio, waarin je naast enkele eenvoudige persoonlijkheidstests, de meest gebruikte skills via een assessment gewaardeerd in beeld krijgt. Zo werk je aan je eigen skills profiel als basis voor een persoonlijke "SkillsPas".

Als deelnemer ben je door je coach of begeleider hiervoor uitgenodigd. Deze zal je hier ook verder begeleiden. Op deze manier beschik je straks over een gewaardeerd skillsprofiel wat een beter beeld geeft over jezelf en helpt bij het maken van de juiste keuzes voor welke werk gerelateerde richting je op wilt gaan.

Elke doelgroep of omgeving heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Daarom is deze paylist hiervoor speciaal samengesteld. Mochten daar onvolkomenheden in staan of heb je vragen of aanvulling. Neem dan contact op met info@skillsconnect.nl.

Start hier met het zichtbaar maken van je competenties en vaardigheden. Dat geeft een helder overzicht van jou als persoon en waar je goed in bent. Een diploma zegt namelijk niet alles, je hebt veel meer waardevolle talenten.
Met SkillsPas maak je vaardigheden zichtbaar in een persoonlijk badge portfolio. Een badge is een digitale waardering voor een bewezen talent. Met je coach bouw je aan je persoonlijk ontwikkeltraject en wensprofiel.
Dat doe je in je eigen tempo en je maakt ook zelf keuzes voor de beste route.

Zo maak je je skills zichtbaar, meetbaar en waardeerbaar voor een Leven Lang Ontwikkelen. Alle gegevens zijn van jezelf, en jij bepaalt wat je wel en niet wil laten zien. Als je vragen hebt, neem dan even contact op met je coach.

Om het kwaliteitscertificaat voor SkillsPas te ontvangen dien je de vier verplichte onderdelen volgens de aangegeven instructies te volbrengen. Je coach helpt je met het vinden van de best mogelijke weg voor het vinden van het juiste doel- of wensprofiel en de gewenste vervolgstappen.

Volg de instructies voor het volbrengen van de onderstaande opdrachten;
1. SkillsPas Portfolio (Optioneel)
Als je met je coach bent overeengekomen om deze in te vullen, volg dan de verdergaande instructie in de taak.
Anders kun je deze overslaan en doorgaan met het volgende onderdeel, de competenties.
2. SkillsPas Competenties (Verplicht)
Maak voor jezelf de eerste 3 persoonlijkheidstests (Persoonlijkheid, Drijfveren, Competenties).
Volg daarvoor de verdere instructies in de taak en vul ook het reflectieformulier in. De laatste 2 tests zijn niet verplicht, maar als je wilt dan kun je ook de Beroepskeuze en de Ondernemerstest maken.
3. Skills Assessment (Verplicht)
Volg de instructie in de taak en dien de uitkomsten van het assessment en de STARR evaluatie in bij je coach.
4. Skills Valorisatie (Verplicht)
Je coach nodigt je uit om met een klein team elkaars bevindingen te bespreken en te evalueren.
Deel daarna je bevindingen met je coach door de uitkomsten in te dienen
5. Skills Waarderen (Verplcht)
Zoals in de instructie staat beschreven ontvang je hiervoor eerst van je coach een korte beoordelende samenvatting van de bevindingen en een vervolg advies.
Vervolg daarna je weg met het impactformulier en stel je doelen volgens de Theory of Change voor de verdere opbouw van je persoonlijk skillsprofiel.

Image by rawpixel.comΕκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
SkillsPas Portfolio
Προαιρετικό
1 ώρα
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#Transversal skills/competences
ESCO
#communication
ESCO
#problem solving
LIFECOMP
#Self-regulation
ESCO
#creative thinking
ESCO
#collaborate on tasks
ESCO
#communication
GREENCOMP
#Critical thinking
ESCO
#Transversal skills/competences
Δραστηριότητες: 5
Ξεκίνησε: 15
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 5 ώρες 45 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

RMT West-Brabant
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists