Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

SkillsPas Portfolio

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

SkillsPas Portfolio

Συμμετοχή

Σχετικά

Om deel te kunnen nemen dien je door je begeleidende organisatie te worden uitgenodigd. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met info@skillsconnect.nl.

Laten we beginnen met je huidige persoonlijke omgeving voor een beeld over wie je bent en wat je doet.
Dat kun je vooraf zelf thuis online doen of samen met je coach of begeleider.
Om deze taak te voldoen dien je minimaal 3 vragen per onderdeel te beantwoorden.
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en met niemand anders gedeeld.
Download hier het antwoordformulier waarop je voor alle 6 de onderdelen antwoorden kunt geven.

Image by rawpixel.com
Image by wenb.nl

Υλικό

  • Matrix duurzaamheidsmodel

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

SkillsPas portfolio Αποκτήστε αυτό το σήμα

SkillsPas Portfolio
De eigenaar van deze badge heeft laten zien gefocust en actief aan de slag te gaan om het gewenste doel te behalen. Daarvoor zijn alle processen van voorbereiding, uitvoeren en afwerken van de benodigde taken voltooid.

Deze badge is onderdeel van het onderdeel "Portfolio" van SkillsPas en geeft aan dat de ontvanger en daarmee de eigenaar van deze badge bouwt aan een persoonlijk vaardigheden portfolio.
Deze badge is persoonlijk en eigendom van de houder. Het delen van de inhoud en de toegevoegde bewijzen zijn in toestemming vastgesteld.

Dit open badge certificaat is onderdeel van een groter geheel in de opbouw naar een persoonlijk portfolio of SkillsPas en vormt het begin van een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject voor de gewenste gestelde persoonlijke doelen. Het systeem van open badges ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van nieuwe leerpaden naar werk, opleiding, maatschappelijke inclusie en positieve gezondheid.

Image by wenb.nl

Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Download eerst het antwoordenformulier (Klik om te downloaden) en vul dit per onderdeel eerst zelf in.
Daarna kun je het hier als bewijs toevoegen bij je begeleider of coach.
Je kunt het natuurlijk ook samen invullen, zorg vooraf dat je alles voor jezelf doorgenomen hebt.
Daarna werk je samen aan je Persoonlijk Ontwikkel Plan.Beantwoord minimaal 3 van de 5 vragen.
Probeer kort en bondig te antwoorden en beantwoord liefst zoveel mogelijk vragen.
Als je niet bij een organisatie werkt geef dan aan wat je het liefst in een organisatie wilt doen.


Beantwoord de 3 vragen.
Probeer kort en bondig te antwoorden en beantwoord liefst zoveel mogelijk vragen.

Gezondheid

Beantwoord minimaal 4 van de 8 vragen.
Probeer kort en bondig te antwoorden en beantwoord liefst zoveel mogelijk vragen.
Als je niet bij een organisatie werkt geef dan je laatste werkervaring aan.


Beantwoord minimaal 3 van de 6 vragen.
Probeer kort en bondig te antwoorden en beantwoord liefst zoveel mogelijk vragen.
Als je niet bij een organisatie werkt geef dan je laatste werkervaring aan.


Beantwoord minimaal 3 van de 7 vragen.
Probeer kort en bondig te antwoorden en beantwoord liefst zoveel mogelijk vragen.
Als je niet bij een organisatie werkt geef dan je laatste werkervaring aan.


Beantwoord minimaal 3 van de 7 vragen.
Probeer kort en bondig te antwoorden en beantwoord liefst zoveel mogelijk vragen.
Als je niet bij een organisatie werkt geef dan je laatste werkervaring aan.

Als je het hele formulier hebt ingevuld, download het en sla op als pdf-document.
Voeg de pdf later hier toe als bewijs voor je Startpas.
Je mag zelf beslissen of je deze gegevens wilt delen met je coach of niet.
Je coach kan je hierbij helpen en adviseren.

Δεξιότητες

ESCO
#Transversal skills/competences
ESCO
#communication
ESCO
#problem solving
ESCO
#creative thinking
ESCO
#collaborate on tasks
LIFECOMP
#Self-regulation
GREENCOMP
#Critical thinking
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

RMT West-Brabant

Χρησιμοποιείται σε playlists

SkillsPas als Persoonlijk Skills Portfolio
RMT West-Brabant
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists