Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Reflecteren in de praktijk

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Reflecteren in de praktijk

Συμμετοχή

Σχετικά

In sommige situaties is het belangrijk om anderen te laten zien dat je kunt reflecteren, denk bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek waarin het bedrijf graag wil weten hoe jij situaties oplost. Het kan ook zijn dat wanneer je bijvoorbeeld een conflict met iemand anders hebt gehad, je wilt bekijken wat jouw eigen aandeel hierin was.In deze activiteit ga je een situatie omschrijven, wat jouw taak hierin was, hoe jij gehandeld hebt en wat hiervan de uitkomst was. In de laatste stap bekijk je of je iets anders had kunnen doen om een ander resultaat te krijgen. Deze methode wordt de STARR genoemd. Het filmpje kan je helpen om te bedenken over welke situatie je wilt reflecteren en met wie je dit wilt doen.
foto (c) Rahul Pandit

Υλικό

  • Reflectie methode STARR

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Reflecteren in de praktijk Αποκτήστε αυτό το σήμα

In sommige situaties is het belangrijk om anderen te laten zien dat je kunt reflecteren, denk bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek waarin het bedrijf graag wil weten hoe jij situaties oplost. Het kan ook zijn dat wanneer je bijvoorbeeld een conflict met iemand anders hebt gehad, je wilt bekijken wat jouw eigen aandeel hierin was.In deze activiteit ga je een situatie omschrijven, wat jouw taak hierin was, hoe jij gehandeld hebt en wat hiervan de uitkomst was. In de laatste stap bekijk je of je iets anders had kunnen doen om een ander resultaat te krijgen. Deze methode wordt de STARR genoemd. Het filmpje kan je helpen om te bedenken over welke situatie je wilt reflecteren en met wie je dit wilt doen.
foto (c) Rahul Pandit
Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Bekijk de video en besluit over welke situatie je wilt reflecteren.**Maak duidelijk wat de situatie was **Helpende vragen hierbij kunnen zijn: Wanneer speelde de situatie zich af? Wat speelde er? Wie waren erbij betrokken?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Wat was je taak?Helpende vragen hierbij kunnen zijn: Wat was je rol? Wat wilde je bereiken? Wat werd er van je verwacht? Wat verwachtte je van jezelf in deze situatie?
Αρ. Εργασίας 3
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Hoe heb je het aangepakt en waarom?Helpende vragen: Hoe pakte je het aan? Waarom heb je het zo aangepakt?
Αρ. Εργασίας 4
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Heeft het gewerkt en waarom?Helpende vragen: Heeft het gewerkt? Waarom wel/waarom niet?
Αρ. Εργασίας 5
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Wat heb je ervan geleerd?Helpende vragen: Hoe vond je dat je het hebt gedaan? Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders of beter doen? Kun je wat je hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?

Δεξιότητες

ESCO
#address problems critically
ESCO
#reflexion
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 30 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Breda City of Learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

Alles over reflecteren
Breda City of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists