Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
4

Alles over reflecteren

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Alles over reflecteren

Συμμετοχή

Σχετικά

Waarom reflecteren? Wanneer je het goed doet krijg je zelfinzicht en kun je je verder ontwikkelen. Reflecteren is een belangrijk onderdeel van 'een leven lang ontwikkelen'. Het kan je helpen om je leven of werk beter in te richten, veranderingen ten goede te realiseren. Reflecteren kun je in je eentje doen, maar ook met meer mensen. Denk maar eens aan de 360 graden feedback die helpend kan zijn om te onderzoeken welke vaardigheden voor een baan je al beheerst en aan welke je nog aan kunt werken.
Deze Playlist kan mogelijk helpen om jouw manier van reflecteren te gaan opzoeken en het geeft je de kans om per situatie een andere wijze van reflecteren in te zetten.Foto (c) Francisco Venancio

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Wat is reflectie en waar dient het voor?
Υποχρεωτικό
15 λεπτά
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Σχετικά

Er zijn verschillende manieren om te reflecteren, in je eentje, met zijn tweeen of met meer mensen. In deze activiteit onderzoek je enkele manieren van reflecteren en kies je er een die het beste bij jou past. Op internet kun je nog veel meer manieren van reflecteren vinden, echter zijn sommige van reflectie vragenlijsten op internet verkort waardoor de uitslag niet altijd valide is.In je eentje:
  • Time out reflectie
  • Kernkwadrant van Daniel Ofman
  • Model van Korthagen
Met zijn tweeen of meer:
  • SWOT-analyse
  • De vier stoelen reflectie
Deze activiteit maakt deel uit van de Playlist Alles over reflecteren!
Op internet kun je nog veel meer manieren van reflecteren vinden, echter zijn sommige van reflectie vragenlijsten op internet verkort waardoor de uitslag niet altijd valide is. Blijf daarom altijd kritisch denken of wat je onderzoekt wel klopt.

Υλικό

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Verschillende manieren van reflecteren Αποκτήστε αυτό το σήμα

Voor deze badge zijn verschillende manieren van reflecteren bekeken: Time out reflectie, Kernkwadrant van Daniel Ofman, Model van Korthagen SWOT-analyse en De vier stoelen reflectie. De eigenaar van deze badge heeft daarna bekeken welke wijze van reflecteren het best passend is.Deze badge maakt deel uit van de Playlist Alles over reflecteren!
Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Kies 1 methode van reflecteren en benoem hierbij voor jou 1 voordeel en 1 nadeel bij gebruik van deze manier.
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Kies nog 1 methode van reflecteren en benoem hierbij voor jou 1 voordeel en 1 nadeel bij gebruik van deze manier.K
Αρ. Εργασίας 3
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Reflecteer op een situatie, je gedrag of een aspect van je persoonlijkheid met behulp van 1 van de in de activiteit genoemde methoden en beschrijf wat voor jou werkte en wat er (nog) niet werkte.

Δεξιότητες

ESCO
#address problems critically
ESCO
#reflexion
ESCO
#give constructive feedback
Δραστηριότητες: 3
Ξεκίνησε: 3
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα 10 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Breda City of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists