About
Playlists
Sign up
1

Startpunt competenties voor StartPas

Lijndonk, 4825 Breda, Netherlands
Join
OverviewBadges

Startpunt competenties voor StartPas

Lijndonk, 4825 Breda, Netherlands
Join

Content

Test jezelf en zie wie je bent

Misschien heb je wel verborgen talenten, of zou je gewoon liever weten waar je goed in bent. Daarom hebben we hier enkele belangrijke basistesten geselecteerd waarbij je een eerste profielschets van jezelf kan maken. Zo onderscheid je jezelf van de rest en weet je straks precies waar jouw kwaliteiten liggen.
De testen duren ongeveer 5 minuten per stuk en bestaan voornamelijk ook uit plaatjes. Je hoeft geen persoonlijke gegevens in te vullen en kunt het resultaat direct na afronden downloaden en bewaren, je hebt dus niet eens een emailadres nodig om ze te maken.
Jobpersonality heeft hiervoor een vijftal bewezen goede en niet te omslachtige testen voor geselecteerd waardoor je ook makkelijker een keuze voor een beroep of branche kunt maken. Jobpersonality is overiogens bedacht door de oprichter van 123Test. Daarom kunnen we er van uitgaan dat er een uitgebreide selectie aan vooraf is gegaan.,

Loopbaantesten
Met een loopbaantest krijg je meer zicht op jouw specifieke kansen en mogelijkheden voor je loopbaan. De testen werken met afbeeldingen en zijn daarom vrij snel en ook leuk om te maken. Alle testen zijn gebaseerd op bewezen theorieën zoals het RIASOC-model voor beroepskeuze of de Big Five persoonlijkheidstheorie. Ontdek bijvoorbeeld je soft skills met de competentietest, vind je droomberoep met de beroepskeuzetest, maak de juiste studiekeuze met de studiekeuzetest of krijg inzicht in jouw persoonlijkheid met de persoonlijkheidstest.

TAAK
Taak 1
Maak minimaal 3 van de vijf aangeboden testen en deel of bespreek de uitkomsten met je coach.
Op deze manier krijg je meer en beter inzicht in wie je bent, wat je wil en waar je goed in bent. Dat geeft de coach ook betere mogelijkheden om samen te bekijken hoe je het beste begelkeid kan worden naar een zo goed mogelijk passende baan of opleiding.

TEST 1


TEST 2


TEST 3


TEST 4


TEST 5TAAK
Taak 2
Reflectie van je resultaten.
Geef op het reflectieformulier (Klik om te downloaden) aan wat je vond van je tests.
Geef daarbij aan wat je meer moet doen, wat je eerst niet deed (starten), wat je minder moet doen of waar je mee zou moeten stoppen. En wat je zo zou moeten blijven doen omdat het goed gaat en het gewenste resultaat geeft (doorgaan).
Deel het ingevulde formulier samen met de uitkomsten van je tests met je coach.
Je coach bepaalt smaen met je of je meer tof uitgebreidere tests nodig hebt om goed weer te geven over welke eigenschappen en profiel je beschikt. Samen kun je zo werken aan je persoonlijk ontwikkelplan.
Heb je alle tests en opdrachten voldoende goed gemaakt dan ontvang je van je coach een activiteitenbadge.


Cover inmage by Dmitry Ratushny on Unsplash


Get activity badge

Startpunt competenties voor StartPas Get this badge

Startpunt competenties
Test jezelf en zie wie je bent
De eigenaar van deze badge heeft laten zien gefocust en actief aan de slag te gaan om het gewenste doel te behalen. Daarvoor zijn alle processen van voorbereiding, uitvoeren en afwerken van de benodigde taken voltooid.
Hiervoor zijn de benodigde vaardigheden verkend en gespiegeld, is er samengewerkt en is het resultaat daarvan gedeeld met een ervaringsdeskundige.
Deze badge is onderdeel van het SkillsPaspoort of StartPas en geeft aan dat de bewaarder van deze badge deelneemt aan de opbouw van een persoonlijk vaardigheden portfolio.
Dit portfolio is opgebouwd uit een verzameling van ervaringen en bewezen vaardigheden.
Omdat deze door anderen zijn beschreven, beoordeeld, en toegekend, bezitten de getoonde vaardigheden “intrinsieke waarde” en vormen daarmee een “bewijs van kunnen”.

In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen en het zichtbaar maken van vaardigheden op weg naar passend werk of opleiding, is deze badge een persoonlijk bewijs dat de deelnemer heeft laten zien de ervaring of vaardigheid te beheersen.

Deze badge is persoonlijk en eigendom van de houder. Het delen van de inhoud en de toegevoegde bewijzen zijn in toestemming vastgesteld.
Als onderdeel van een groter geheel in de opbouw van een persoonlijk portfolio of SkillsPas, vormt dit het begin van een persoonlijk traject in ontwikkeling naar de gewenste gestelde persoonlijke doelen.

Dit komt tevens tegemoet aan de vraag uit de maatschappij om vaardigheden beter zichtbaar en meetbaar te maken. StartPas geeft elke deelnemer een eigen beschreven zichtbare identiteit en waar mogelijk gewogen aan de geldende kwalificatie- en kwaliteit standaarden of vaardigheden frameworks als ESCO en EQF.

Het systeem van open badges ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van nieuwe leerpaden naar werk, opleiding, maatschappelijke inclusie en positieve gezondheid.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Participate in activity

Location

Lijndonk, 4825 Breda, Netherlands

Badges
1

Skills

ESCO
#Transversal skills/competences
ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#collaborate with coaching team
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Time to complete: 45 minutes
Share:

Organisers

Werkplaats Brabant
Skills-Connect

Used in playlists

StartPas "De brug naar werken en leren"
Werkplaats Brabant
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists