Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

StartPas competenties

Lijndonk, 4825 Breda, Netherlands
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

StartPas competenties

Lijndonk, 4825 Breda, Netherlands
Συμμετοχή

Σχετικά

Test jezelf en zie wie je bent
Welke talenten heb ik nu eigenlijk, waar ben ik goed in en waar liggen mijn interesses, en past dat ook bij mij? Misschien heb je wel verborgen talenten, of zou je gewoon liever weten waar je goed in bent. Daarom hebben we hier enkele belangrijke basistesten geselecteerd waarbij je een eerste profielschets van jezelf kunt maken. Zo onderscheid je jezelf van de rest en weet je straks precies waar jouw kwaliteiten liggen.
De testen bestaan voornamelijk ook uit visuele keuzemomenten en duren ongeveer 5 minuten per stuk. De tests zijn volledig anoniem en je hoeft dus geen persoonlijke gegevens in te vullen en kunt het resultaat direct na afronden downloaden en bewaren.
Jobpersonality heeft dit vijftal bewezen goede en niet te omslachtige testen voorgeselecteerd waardoor je ook makkelijker een keuze voor een beroep of branche kunt maken. Jobpersonality is overigens bedacht door de oprichter van 123Test, de grootste testomgeving van Nederland. Daarom kunnen je ervan uitgaan dat ze zorgvuldig zijn samengesteld en er een uitgebreide selectie aan vooraf is gegaan.

Loopbaantesten
Met een loopbaantest krijg je meer zicht op jouw specifieke kansen en mogelijkheden voor je loopbaan. De testen werken met afbeeldingen en zijn daarom vrij snel en ook leuk om te maken. Alle testen zijn gebaseerd op bewezen theorieën zoals het RIASOC-model voor beroepskeuze of de Big Five persoonlijkheidstheorie. Ontdek bijvoorbeeld je soft skills met de competentietest, vind je droomberoep met de beroepskeuzetest of krijg inzicht in jouw persoonlijkheid met de persoonlijkheidstest.

Images by jobpersonality.com


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Startpunt competenties voor StartPas Αποκτήστε αυτό το σήμα

Startpunt competenties
Test jezelf en zie wie je bent
De eigenaar van deze badge heeft laten zien gefocust en actief aan de slag te gaan om het gewenste doel te behalen. Daarvoor zijn alle processen van voorbereiding, uitvoeren en afwerken van de benodigde taken voltooid.
Hiervoor zijn de benodigde vaardigheden verkend en gespiegeld, is er samengewerkt en is het resultaat daarvan gedeeld met een ervaringsdeskundige.
Deze badge is onderdeel van het SkillsPaspoort of StartPas en geeft aan dat de bewaarder van deze badge deelneemt aan de opbouw van een persoonlijk vaardigheden portfolio.
Dit portfolio is opgebouwd uit een verzameling van ervaringen en bewezen vaardigheden.
Omdat deze door anderen zijn beschreven, beoordeeld, en toegekend, bezitten de getoonde vaardigheden “intrinsieke waarde” en vormen daarmee een “bewijs van kunnen”.

In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen en het zichtbaar maken van vaardigheden op weg naar passend werk of opleiding, is deze badge een persoonlijk bewijs dat de deelnemer heeft laten zien de ervaring of vaardigheid te beheersen.

Deze badge is persoonlijk en eigendom van de houder. Het delen van de inhoud en de toegevoegde bewijzen zijn in toestemming vastgesteld.
Als onderdeel van een groter geheel in de opbouw van een persoonlijk portfolio of SkillsPas, vormt dit het begin van een persoonlijk traject in ontwikkeling naar de gewenste gestelde persoonlijke doelen.

Dit komt tevens tegemoet aan de vraag uit de maatschappij om vaardigheden beter zichtbaar en meetbaar te maken. StartPas geeft elke deelnemer een eigen beschreven zichtbare identiteit en waar mogelijk gewogen aan de geldende kwalificatie- en kwaliteit standaarden of vaardigheden frameworks als ESCO en EQF.

Het systeem van open badges ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van nieuwe leerpaden naar werk, opleiding, maatschappelijke inclusie en positieve gezondheid.
Πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον 1 εργασία για να λάβετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Maak de eerste drie van de vijf aangeboden testen en deel of bespreek de uitkomsten met je coach.
De Beroepskeuzetest, Persoonlijkheidstest en Competentietest zijn een verplicht onderdeel.
De Drijfverentest en de Ondernemerstest hoef je niet verplicht te maken.

Op deze manier krijg je meer en beter inzicht in wie je bent, wat je wil en waar je goed in bent. Dat geeft de coach ook betere mogelijkheden om samen te bekijken hoe je het beste begeleid kan worden naar een zo goed mogelijk passende baan of opleiding.

Klik op de link om naar de web omgeving van de test te gaan. Doe de test en download
daarna anoniem en zonder verplichtingen het resultaat.
TEST 1TEST 2TEST 3TEST 4TEST 5
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Reflectie van je resultaten.
Geef op het reflectieformulier (Klik om te downloaden) aan wat je vond van je tests.
Geef daarbij aan wat je meer moet doen, wat je eerst niet deed (starten), wat je minder moet doen of waar je mee zou moeten stoppen (stoppen). En wat je zo zou moeten blijven doen omdat het goed gaat en het gewenste resultaat geeft. (doorgaan).

Deel het ingevulde formulier samen met de uitkomsten van je tests met je coach. Je kunt dit als bewijs aan dit document toevoegen om de badge te ontvangen. Mocht dat nog niet lukken, dan kun je de uitkomsten ook mailen.

Je coach bepaalt samen met je of je meer of uitgebreidere tests nodig hebt om goed weer te geven over welke eigenschappen en profiel je beschikt. Samen kun je zo werken aan je persoonlijk ontwikkelplan.
Heb je aan de verplichte tests en opdrachten voldaan, dan ontvang je van je coach een activiteitenbadge.
Τοποθεσία

Lijndonk, 4825 Breda, Netherlands

Δεξιότητες

ESCO
#Transversal skills/competences
ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#collaborate with coaching team
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 45 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Werkplaats Brabant

Χρησιμοποιείται σε playlists

StartPas "De brug naar werken en leren"
Werkplaats Brabant
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists