Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1
5 January, 11:40
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Lerend werken in West Brabant
Werkplaats Brabant
#unload supplies, #work closely with news teams
Συμμετοχή
1
Πολιτική δέσμευση
Marlijn Academie
#initiate life preserving measures, #first aid
1
9 July, 16:00
1
30 April, 13:45
Τεχνολογία και υπολογιστές
3Antonius
#sportomgeving organiseren, #vernieuwende technologieën
1
2 March, 10:00
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Live music & Dance Events
#satisfy customers, #coordinate events, #concepten ontwerpen
1
1
Personal development
Breda City of Learning
#reflexion, #give constructive feedback
1
Personal development
Breda City of Learning
#address problems critically, #reflexion
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists