Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

activities

16
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Jij en jouw ondernemende vaardigheden
VIBE Breda
#Identify, create and seize opportunities, #Focus on challenges, #Uncover needs, #Analyse the context, #Be curious and open, #Define problems, #Design value, #Imagine, #Think strategically, #Guide action, #Recognise the value of ideas, #Share and protect ideas, #Behave ethically, #Think sustainably, #Assess impact, #Be accountable, #Follow your aspiration, #Identify your strengths and weaknesses, #Believe in your ability, #Shape your future, #Stay driven, #Be determined, #Focus on what keeps you motivated, #Be resilient, #Don't give up, #Use resources responsibly, #Make the most of your time, #Get support, #Understand economic and financial concepts, #Budget, #Find funding, #Understanding taxation, #Inspire and get inspired, #Persuade, #Communicate effectively, #Take responsibility, #Work independently, #Take actions, #Define goals, #Plan and organise, #Define priorities, #Monitor your business, #Be flexible and adapt to changes, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Calculate risk, #Manage risk, #Accept diversity (people's differences), #Develop emotional intelligence, #Listening actively, #Team up, #Work together, #Expand your network, #Reflect, #Learn to learn, #Learn from experience
Συμμετοχή
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Werkplaats Brabant
#Transversal skills/competences, #perform self-assessment, #collaborate with coaching team
3
Werkplaats Brabant
#Transversal skills/competences, #communication, #collaborate with coaching team, #perform self-assessment, #communication principles, #think creatively
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Werkplaats Brabant
#communication principles, #think creatively, #perform self-assessment
9
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists