About
Playlists
Sign up
16

security

Join
OverviewBadgesEndorsements

security

Join

Content

Safety in digital environments means protecting yourself and your digital devices such as computer, tablet, or phone against various types of threats such as viruses, hackers, and cyber attacks. It also means that your personal information such as passwords, bank information, and photos are kept safe and not falling into the wrong hands.
In addition to protecting your own data and devices, it is also important to be aware of the effects of digital technology on the environment. The use of digital technology can consume energy and resources and therefore have a negative impact on the environment. It is important to know how to protect yourself and safely handle digital technology because we are becoming increasingly dependent on digital devices and services in our daily lives. By being aware of the risks and the measures you can take to protect yourself, you can ensure safer use of digital technology.

The Safety competencies

4.1 Securing devices and digital content and understanding risks and threats in digital environments. Having knowledge of safety and security measures and taking into account reliability and privacy.

4.2 Protecting personal data and privacy in digital environments. Understanding how personally identifiable information can be used and shared while also protecting oneself and others from harm. Understanding that digital services have a privacy policy that describes how personal data is used.

4.3 Involves being able to avoid health risks and threats to physical and mental well-being when using digital technology. Being able to protect oneself and others against potential dangers in digital environments (e.g. cyberbullying). Being aware of the possibilities of digital technology to support social well-being and social inclusion.

4.4 Being aware of the environmental impact of digital technology and its use.

Open Badges
Are you ready to learn new skills and earn an Open Badge? Whether you prefer to work independently or need guidance, there are countless ways to get started. The beauty of it is that you get to choose where to focus, based on your own interests and passions.
There are many ways to demonstrate these skills and you have the freedom to explore different options that best suit you. The beauty of these competencies is that they all consist of four different mastery levels. This means that for each competency, you have the chance to earn an Open Badge on up to four different levels. Once you have confidence in your skills, it's time to show them to your coach or work supervisor. When you have demonstrated your mastery, the Open Badge is proudly awarded to you. So what are you waiting for? Let's get started together on discovering and developing your competencies!

Other important skills
By strengthening your digital skills, you not only demonstrate digital skills but also other important skills. For example, it's important to be able to read well on paper and on screen. You also need to know how to behave responsibly as a citizen and how to fully participate in social and civic life.
When you're able to use, critically evaluate and handle traditional and new forms of media well, you've also worked on the competency of 'citizenship'. Because it's important to understand the role and functions of media in democratic societies.
So by developing digital skills, you can not only make better use of digital technologies, but also better participate in society and be a responsible citizen. So it's really worth continuing to develop and apply digital skills.Get activity badge

4.2.2 Beveiligen van apparaten Get this badge

Badge informationEndorsements
Veiligheid in digitale omgevingen betekent het beschermen van jezelf en je digitale apparaten zoals computer, tablet of telefoon tegen verschillende soorten bedreigingen zoals virussen, hackers en cyberaanvallen. Het betekent ook dat je persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden, bankgegevens en foto's veilig bewaard worden en niet in handen vallen van anderen.
Naast het beschermen van je eigen gegevens en apparaten, is het ook belangrijk om je bewust te zijn van de effecten van digitale technologie op het milieu en de omgeving. Het gebruik van digitale technologie kan namelijk ook energie en grondstoffen verbruiken en daardoor een negatief effect hebben op het milieu.
Het is belangrijk om te weten hoe je jezelf kunt beschermen en veilig kunt omgaan met digitale technologie, omdat we steeds meer afhankelijk worden van digitale apparaten en diensten in ons dagelijks leven.
Door je bewust te zijn van de risico's en de maatregelen die je kunt nemen om jezelf te beschermen, kun je zorgen voor een veiliger gebruik van digitale technologie.

De Veiligheid competenties
4.1 Beveiligen van apparaten

4.1 Het beveiligen van apparaten en digitale content en het begrijpen van risico's en bedreigingen in digitale omgevingen. Kennis hebben van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en het rekening houden met betrouwbaarheid en privacy.
4.2 Beschermen van persoonlijke gegevens en privacy

4.2 Het beveiligen van apparaten en digitale content en het begrijpen van risico's en bedreigingen in digitale omgevingen. Kennis hebben van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en het rekening houden met betrouwbaarheid en privacy.
4.3 Beschermen van gezondheid en welzijn

4.3 Het kunnen vermijden van gezondheidsrisico's en bedreigingen voor het fysieke en psychische welzijn bij het gebruik van digitale technologie. Het zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen mogelijke gevaren in digitale omgevingen (bijv. cyberpesten). Het bewust zijn van mogelijkheden van digitale technologie ter ondersteuning van sociaal welzijn en sociale inclusie. 
4.4 Beschermen van het milieu

4.4 Het zich bewust zijn van het milieueffect van digitale technologie en het gebruik ervan. 

Open Badges
Ben jij klaar om nieuwe vaardigheden te leren en een Open Badge te verdienen? Of je nu liever zelfstandig werkt of begeleiding nodig hebt, er zijn talloze manieren om aan de slag te gaan. Het mooie is dat jij zelf mag kiezen waar je je op wilt richten, gebaseerd op je eigen interesses en passies.
Er zijn vele manieren om deze vaardigheden te demonstreren en je krijgt de vrijheid om verschillende opties te verkennen die het best bij jou passen. Het mooie aan deze competenties is dat ze allemaal uit vier verschillende beheersingslevels bestaan. Dit betekent dat je voor elke competentie de kans hebt om op maar liefst vier verschillende levels een Open Badge te verdienen. Zodra je vertrouwen hebt in je vaardigheden, is het tijd om deze te laten zien aan je coach of werkbegeleider. Wanneer je jouw beheersing hebt bewezen, wordt de Open Badge met trots aan je toegekend. Waar wacht je nog op? Laten we samen aan de slag gaan met het ontdekken en ontwikkelen van jouw competenties!

Andere belangrijke vaardigheden
Door je digitale vaardigheden te versterken laat je niet alleen de digitale vaardigheden zien, maar ook andere belangrijke vaardigheden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om goed te kunnen lezen op papier en op het scherm. Ook moet je weten hoe je je verantwoordelijk kunt gedragen als burger en hoe je volledig kunt deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven.
Wanneer je in staat bent om traditionele en nieuwe vormen van media te gebruiken, kritisch te beoordelen en er goed mee om te gaan, dan heb je ook gewerkt aan de competentie 'burgerschap'. Want het is belangrijk om te begrijpen wat de rol en functies van media zijn in democratische samenlevingen.
Dus door digitale vaardigheden te ontwikkelen, kun je niet alleen beter gebruik maken van digitale technologieën, maar kun je ook beter meedoen in de maatschappij en een verantwoordelijke burger zijn. Het is dus echt de moeite waard om digitale vaardigheden te blijven ontwikkelen en toe te passen.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Maak een plan met jouw coach over welke taken jij gaat uitvoeren om de volgende vaardigheden onder controle te krijgen.
 • eenvoudige methoden herkennen om mijn apparaten en digitale content te beveiligen;
 • eenvoudige risico's en bedreigingen in digitale omgevingen onderscheiden;
 • eenvoudige veiligheids- en beveiligingsmaatregelen opvolgen;
 • eenvoudige methoden herkennen om rekening te houden met betrouwbaarheid en privacy.

Voorbeelden om deze vaardigheden te ontwikkelen:
 • Een van de eerste stappen die je kunt nemen is bijvoorbeeld het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig wijzigen ervan.
 • Daarnaast kun je overwegen om tweefactorauthenticatie in te schakelen voor extra beveiliging.
 • Om risico's en bedreigingen in digitale omgevingen te herkennen, is het belangrijk om verdachte e-mails en links te vermijden en alleen te klikken op links die afkomstig zijn van bekende en betrouwbare bronnen.
 • Vergeet ook niet om regelmatig software-updates uit te voeren op al je apparaten om kwetsbaarheden te verminderen.
 • Veiligheids- en beveiligingsmaatregelen opvolgen kan ook helpen om de beveiliging van je digitale content te verbeteren. Maak bijvoorbeeld regelmatig back-ups van belangrijke gegevens en sla deze op in een veilige locatie.
 • Gebruik antivirussoftware en firewall om ongeautoriseerde toegang tot je apparaten en gegevens te voorkomen.
 • Om rekening te houden met betrouwbaarheid en privacy van je gegevens, kun je ervoor zorgen dat je alleen persoonlijke gegevens deelt met vertrouwde partijen.
 • Lees altijd het privacybeleid van digitale diensten en applicaties die je gebruikt, om er zeker van te zijn dat ze jouw gegevens op een veilige en verantwoorde manier behandelen.
Door het toepassen van deze eenvoudige methoden, kun je een veiligere digitale omgeving voor jezelf creëren.

Maar daar houdt het niet op - verhoog de waarde van je badge door je leerproces en prestaties toe te voegen aan je badge. Dit stelt potentiële werkgevers in staat om een beter inzicht te krijgen in jouw digitale vaardigheden.

Skills

DIGCOMP
#Protecting devices
DIGCOMP
#Protecting personal data and privacy
DIGCOMP
#Protecting health and well-being
DIGCOMP
#Protecting the environment
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Share:

Organisers

Skills-Connect

Used in playlists

Digital Skills
Skills-Connect
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists