About
Playlists
Sign up
1

Cities of Learning & Open Badges

Join
OverviewBadgesEndorsements

Cities of Learning & Open Badges

Join

Content

Cities of Learning-partners bevorderen de ontwikkeling van vaardigheden in de 21e eeuw. We gebruiken het Cities of Learning-platform om nieuwe leermogelijkheden te bieden of de erkenning van bestaande vaardighedenprogramma's te bevorderen.

We roepen je op om 21e-eeuwse trajecten mee te ontwerpen voor jongeren in jouw community. Volg de stappen en tutorials om activiteiten, learning playlists en badges te maken en nieuwe kansen te genereren.

Stap 1
Denk aan de 21e-eeuwse vaardigheden die je in jouw community wilt promoten en erkennen. Dit kunnen vaardigheden zijn die door uw organisatie worden geleverd, initiatieven of worden aangeboden door uw lokale partner.

Stap 2
Ontwerp activiteiten die zullen leiden tot het ontwikkelen van gekozen vaardigheden. Deze activiteiten kunnen zowel virtuele als activiteiten op locatie zijn. Bekijk de volgende video-tutorial over het maken van boeiende activiteiten. Volg daarna de stappen in het Help-artikel om activiteiten te maken.


Stap 3
Combineer leeractiviteiten in een learning playlist. Een playlist is een georganiseerd leertraject met geselecteerde Activiteiten. Zie het als een mini-leerreis. Je kunt kiezen welke activiteiten je in één Playlist wilt opnemen. Bepaal hun volgorde van verschijnen en beslis over verplichte en optionele activiteiten voor het voltooien van de learning playlist.

Bekijk de volgende video-tutorial over het maken van een goede learning playlist. Volg het Help-artikel om een ​​learning playlist te maken.


Stap 4
Pas activiteiten- en learning playlist badges aan. Bekijk de volgende video-tutorials over het maken van kwaliteitsbadges. Volg daarna de stappen in het Help-artikel om badges te wijzigen.
Resources

Get activity badge

Open Badges ontwikkelaar Get this badge

Badge informationEndorsements
De houder van deze badge heeft op het Cities of Learning platform via zelfstudie een activiteit, playlist of badge aangemaakt.

Deelnemers aan deze activiteit hebben de volgende stappen doorlopen:
  1. Kies 21e-eeuwse vaardigheden om te promoten en te erkennen in eigen community.
  2. Ontwerpen van leeractiviteiten die zullen leiden tot het ontwikkelen van gewenste vaardigheden.
  3. Leeractiviteiten gecombineerd tot een learning playlist.
  4. Badges gewijzigd voor activiteiten en learning playlist.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Stap 1
Bedenk een beknopte activiteit die je op het platform wilt plaatsen

Stap 2

Stap 3

Stap 4
Pas de activiteiten- en learning playlist badges aan. Volg hiervoor de stappen in het Help-artikel om badges te wijzigen.

Maak activiteiten, afspeellijsten en badges voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Upload een weblink naar je learning playlist en/of een screenshot, als het activiteit in concept is aangemaakt.

Skills

ESCO
#assist students in their learning
Career and job readiness
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 hour
Share:

Organisers

Breakthrough
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists