Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Leren coderen door het maken van een animatie

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Leren coderen door het maken van een animatie

Συμμετοχή

Σχετικά

Deze activiteit nodigt je uit om te proberen een animatie of een eenvoudig videospel te maken met behulp van www.scratch.mit.edu. Scratch helpt jonge mensen om creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken - essentiële vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw.Het introduceert ook het coderingsconcept, omdat je blokken in drag & drop-model moet gebruiken om je project te maken.AANBEVOLEN WERKSTROOM:-> Verken kras 5-7 minuten, bekijk enkele animaties of probeer een game te spelen.-> Maak uw eigen project. Probeer eenvoudige opdrachten te gebruiken zoals verplaatsen, draaien, zeggen en een geluid maken, maar gebruik ook lussen en variabelen om meer interactieve animaties / spellen te maken.Om een ​​digitale badge te verkrijgen, moet je de projectlink delen met organisatoren, dus zorg ervoor dat u uw krasvenster niet sluit.// Scratch is een project van de Lifelong Kindergarten Group bij het MIT Media Lab. Het wordt gratis verstrekt.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Leren coderen door het maken van een animatie Αποκτήστε αυτό το σήμα

Deze activiteit nodigt je uit om te proberen een animatie of een eenvoudig videospel te maken met behulp van www.scratch.mit.edu. Scratch helpt jonge mensen om creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken - essentiële vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw.Het introduceert ook het coderingsconcept, omdat je blokken in drag & drop-model moet gebruiken om je project te maken.AANBEVOLEN WERKSTROOM:-> Verken kras 5-7 minuten, bekijk enkele animaties of probeer een game te spelen.-> Maak uw eigen project. Probeer eenvoudige opdrachten te gebruiken zoals verplaatsen, draaien, zeggen en een geluid maken, maar gebruik ook lussen en variabelen om meer interactieve animaties / spellen te maken.Om een ​​digitale badge te verkrijgen, moet je de projectlink delen met organisatoren, dus zorg ervoor dat u uw krasvenster niet sluit.// Scratch is een project van de Lifelong Kindergarten Group bij het MIT Media Lab. Het wordt gratis verstrekt.
Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Deel je link van je project
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Deel uw ervaring: hoe voelde u zich tijdens het maken van een project, hoeveel moeilijk vond u de taak?

Δεξιότητες

ESCO
#ICT-coderingsconventies begrijpen
ESCO
#ICT-coderingsconventies uitvoeren
Τεχνολογία και υπολογιστές
Προστέθηκε στην playlist (0)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Zin in Onderwijs
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists