Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

Digitale vaardigheden

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

Digitale vaardigheden

Συμμετοχή

Σχετικά

Digitale competentie gaat over het zelfverzekerd, kritisch en verantwoord gebruik maken van digitale technologieën voor educatieve, professionele en maatschappelijke doeleinden. Het is van cruciaal belang dat we deze vaardigheden ontwikkelen, aangezien we leven in een steeds digitalere wereld waarbij technologieën een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven. Het omvat niet alleen het begrijpen van informatie- en datageletterdheid, communicatie en samenwerking, mediageletterdheid en digitale contentcreatie, maar ook belangrijke aspecten zoals veiligheid (waaronder digitaal welzijn en competenties in verband met cyberbeveiliging), kwesties in verband met intellectueel eigendom, problemen oplossen en kritisch denken.
Het beheersen van digitale competenties stelt ons in staat om meer geïnformeerde beslissingen te nemen en effectief te communiceren in de digitale wereld, wat onmisbaar is in onze huidige samenleving.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Informatie- en datageletterdheid
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

DIGCOMP
#Identifying digital competence gaps
DIGCOMP
#Programming
DIGCOMP
#Solving technical problems
DIGCOMP
#Creatively using digital technology
DIGCOMP
#Netiquette
DIGCOMP
#Protecting health and well-being
DIGCOMP
#Evaluating data, information and digital content
DIGCOMP
#Developing digital content
DIGCOMP
#Collaborating through digital technologies
DIGCOMP
#Integrating and re-elaborating digital content
DIGCOMP
#Protecting personal data and privacy
DIGCOMP
#Browsing, searching and filtering data, information and digital content
DIGCOMP
#Protecting the environment
DIGCOMP
#Managing data, information and digital content
DIGCOMP
#Integrating through digital technologies
DIGCOMP
#Identifying needs and technological responses
DIGCOMP
#Engaging citizenship through digital technologies
DIGCOMP
#Protecting devices
DIGCOMP
#Sharing through digital technologies
DIGCOMP
#Copyright and licences
Δραστηριότητες: 5
Ξεκίνησε: 9
Η playlist ολοκληρώθηκε: 2
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

VIBE Breda
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists