Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Introduction to Blended Learning

Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden, Netherlands
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

Introduction to Blended Learning

Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden, Netherlands
Συμμετοχή

Σχετικά

In het kader van Erasmus+ 35 jaar kun je deelnemen aan deze activiteit.
Je start hier met het zichtbaar maken van je vaardigheden.
Dat geeft een goed overzicht van wie je bent en wat je al kan.
Een diploma zegt namelijk niet alles, je hebt veel meer talenten.
Je vaardigheden maken we zichtbaar in een persoonlijk portfolio.
Een badge is een digitale waardering voor een bewezen talent.
Met een coach, deskundige of begeleider bouw je aan je persoonlijk ontwikkel traject.
Dat doe je in je eigen tempo en je maakt zelf keuzes voor de beste route.
In overleg kun je zelfs Praktijkleren, dat is leren en werken in de praktijk richting een diploma.
Alle gegevens zijn van jezelf, en jij bepaalt wat je wel en niet wil laten zien.


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Introduction to Blended Learning Αποκτήστε αυτό το σήμα

Πληροφορίες σήματοςΥποστηρίξεις
De eigenaar van deze badge heeft laten zien gefocust en actief aan de slag te gaan om het gewenste doel te behalen. Daarvoor zijn alle processen van voorbereiding, uitvoeren en afwerken van de benodigde taken voltooid.
Hiervoor zijn de benodigde vaardigheden verkend en gespiegeld, is er samengewerkt en is het resultaat daarvan gedeeld met een ervaringsdeskundige.
Deze badge is onderdeel van het SkillsPaspoort of SkillsPas en geeft aan dat de bewaarder van deze badge deelneemt aan de opbouw van een persoonlijk vaardigheden portfolio.
Dit portfolio is opgebouwd uit een verzameling van ervaringen en bewezen vaardigheden.
Omdat deze door anderen zijn beschreven, beoordeeld, en toegekend, bezitten de getoonde vaardigheden “intrinsieke waarde” en vormen daarmee een “bewijs van kunnen”.
In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen en het zichtbaar maken van vaardigheden op weg naar passend werk of opleiding, is deze badge een persoonlijk bewijs dat de deelnemer heeft laten zien de ervaring of vaardigheid te beheersen.
Deze badge is persoonlijk en eigendom van de houder. Het delen van de inhoud en de toegevoegde bewijzen zijn in toestemming vastgesteld.
Als onderdeel van een groter geheel in de opbouw van een persoonlijk portfolio of SkillsPas, vormt dit het begin van een persoonlijk traject in ontwikkeling naar de gewenste gestelde persoonlijke doelen.
Dit komt tevens tegemoet aan de vraag uit de maatschappij om vaardigheden beter zichtbaar en meetbaar te maken. SkillsPas geeft elke deelnemer een eigen beschreven zichtbare identiteit en waar mogelijk gewogen aan de geldende kwalificatie- en kwaliteits standaarden of vaardigheden frameworks als ESCO en EQF.
Het systeem van open badges ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van nieuwe leerpaden naar werk, opleiding, maatschappelijke inclusie en positieve gezondheid.


Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Participate in activity

Τοποθεσία

Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden, Netherlands

Δεξιότητες

ESCO
#plan learning
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (0)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 30 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Skills-Connect
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists