Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

IDEEËN EN KANSEN

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

IDEEËN EN KANSEN

Συμμετοχή

Σχετικά

Ondernemende mensen
Ondernemende mensen zijn erg belangrijk voor de samenleving, het bedrijfsleven, het onderwijs en vele andere gebieden. Waarom? Omdat ze initiatief tonen, de nodige moed hebben, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid tonen.

Ondernemende mensen zien kansen en houden er niet van om dingen te houden zoals ze waren wanneer dit niet werkt. Ondernemende mensen
 • maken hun eigen plan en handelen daarnaar
 • zijn goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de omgeving en gebruiken deze kennis effectief
 • hebben oog voor de effecten van (eigen) besluitvorming
 • willen continu het beste uit zichzelf en hun projecten en initiatieven halen
 • kunnen door middel van argumentatie, persoonlijk overwicht en tact de instemming van anderen krijgen voor een standpunt
 • identificeren en onderzoeken de wensen en behoeften van anderen en handelen hiernaar
 • bekijken situaties vanuit verschillende hoeken en denken buiten de kaders
 • weten dingen te combineren en verbindingen te leggen
 • overleggen met anderen en weten anderen via netwerken te vinden en te betrekken

Definitie van ondernemende mensen: 'het vermogen om ideeën om te zetten in daden die waarde genereren voor iemand anders dan zichzelf.'*

Om nog ondernemender te worden, of om de ondernemende kant in jouzelf te ontdekken zijn 3 learning playlists ontwikkeld:
1. Ideeën en kansen
2. Middelen
3. Actie

Entrecomp (Entrepreneurship Competence Framework) definieert de ondernemend zijn als een vaardigheid, die van toepassing is op alle levenssferen: van het koesteren van persoonlijke ontwikkeling, tot actief deelnemen aan de samenleving, tot het (her)intreden op de arbeidsmarkt als werknemer of als zelfstandige (cultureel, sociaal of commercieel). EntreComp wordt in deze Learning Playlist gebruikt om via Open Badges te definiëren waar je aan hebt gewerkt tijdens deze Learning Playlist.

Waarom deze playlist doen?
Om te begrijpen hoe je de ondernemerskenmerken en -vaardigheden in jezelf kunt herkennen en versterken. En om je ervan bewust te zijn hoe je hiervan kunt profiteren.
Binnen deze Learning Playlist werk je aan het vermogen om ideeën en kansen te identificeren en te ontwikkelen.
Activiteit 1, Kansen spotten: je oefent in deze activiteit hoe je jouw verbeeldingskracht en vaardigheden kunt gebruiken om kansen te identificeren en daarmee waarde creëert.
Activiteit 2, Creativiteit: Ontwikkel creatieve en doelgerichte ideeën.
Activiteit 3, Visie: Werk aan je visie op de toekomst.
Activiteit 4, Ideeën waarderen: Haal het meeste uit ideeën en kansen.
Activiteit 5, Ethisch en duurzaam denken: de gevolgen en impact van ideeën, kansen en acties beoordelen.
Voor elke voltooide activiteit kun je een Open Badge verdienen. Wanneer alle stappen zijn voltooid, verdien je de Ideeën en Kansen-Playlist badge.

Veel succes en veel plezier!

Er zijn twee andere Playlisten waar je kunt leren en laten zien hoe je ondernemend kunt zijn:
 • Learning Playlist Actie
 • Learning Playlist Entrecomp Middelen

* : The Entrepreneurship Competence Framework, JCR Science for policy report, 2016, pagina 10


Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
KANSEN SPOTTEN
Υποχρεωτικό
3 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

EntreComp
#Design value
EntreComp
#Be accountable
EntreComp
#Guide action
EntreComp
#Analyse the context
EntreComp
#Be innovative
EntreComp
#Define problems
EntreComp
#Be curious and open
EntreComp
#Think sustainably
EntreComp
#Assess impact
EntreComp
#Behave ethically
EntreComp
#Recognise the value of ideas
EntreComp
#Imagine
EntreComp
#Identify, create and seize opportunities
EntreComp
#Focus on challenges
EntreComp
#Uncover needs
EntreComp
#Share and protect ideas
EntreComp
#Develop ideas
EntreComp
#Think strategically
Δραστηριότητες: 5
Ξεκίνησε: 5
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 15 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

VIBE Breda
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists